Font Tegak Bersambung – Ketika Saya duduk dibangku sekolah dasar, disana kami diharuskan menulis dengan menggunakan gaya huruf tegak bersambung. Dengan sangat terampil kami menulis dengan gaya huruf